Home

Perhetukikeskus Metsäkoto

Perhetukikeskus tarjoaa ennalta ehkäiseviä tukipalveluja lapsiperheille. Perhetukikeskuksessa tuotamme kunnille ja perheille avohuollon tukitoimina muun muassa perhekuntoutusta, perhetilanteen arviointia, kotona tehtävää perhekuntoutusta/perhetyötä sekä jälkihuoltoa. Lisäksi valikoimaan kuuluvat yksilökuntoutus ja henkilökohtainen apu. Yksikössä voimme toteuttaa myös vanhempien ja lasten välisiä valvottuja tapaamisia. Perhetukikeskus tarjoaa palveluasumista, kun henkilön tai perheen avuntarve ei ole ympärivuorokautista. Kuntoutujalla on tällöin käytössään makuuhuone, olohuone, keittiö ja suihku/wc.

Toiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa ja antaa heille käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompi. Palvelujen kohderyhmänä ovat erityisesti perheet, joilla on erityislapsi tai -lapsia. Tukipäiviä voi olla 1-5 viikossa ja tarvittaessa myös viikonloppuisin. Perustoiminta painottuu 1) lapsiperheisiin, 2) jälkihuoltonuoriin, 3) odottaviin ja vastasynnyttäneisiin äiteihin ja heidän lapsiinsa ja puolisoihinsa ja 4) henkilöihin, joilla on arjen hallinnassa vaikeuksia. Toimintamme on tarkoitettu myös neurologisesti oireileville sekä mielenterveyskuntoutujille. Peruslähtökohtana on tarjota lapsille ja aikuisille malli turvallisesta kasvu- ja kotiympäristöstä, jossa he saavat monipuolisen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen tuen. Kodinomaisella ja turvallisella ympäristöllä sekä ammattitaitoisella ja moniammatillisella henkilökunnalla mahdollistetaan lapselle, vanhemmalle, nuorelle ja kuntoutujalle fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun hyvä pohja. Toiminnan viitekehyksenä on terapeuttiseen (kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ratkaisukeskeisyys) lähestymistapaan perustuva työote.

Metsäkodon Perhetukikeskuksen palveluita vastaanottavilla henkilöillä ja perheillä voi olla sosiaalisten vaikeuksien lisäksi käytöshäiriöitä, mielenterveys- ja/tai neurologisia ongelmia, jotka vaativat erityishuomiota ja -hoitoa, kuten terapiaa ja/tai neuropsykiatrista valmennusta. Perheillä on mahdollisuus saada yksilö- ja ryhmäterapiaa sekä perheterapiaa. Terapeutteina toimivat kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan suuntautunut vaativan erityistason yksilöpsykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti sekä perhe- ja pariterapeuttina erityistason psykoterapeutti. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu sosionomeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologi ja opettaja. Perhetukikeskuksessa on useampi neuropsykiatrinen valmentaja, joiden osaaminen integroituu hoitokokonaisuuteen. Henkilökunnalla on kokemusta perhekuntoutuksesta, päihdekuntoutuksesta, moniongelmaisten aikuisten ohjauksesta, lastensuojelusta, psykoterapiasta, perhetyöstä ja turvapaikanhakijalasten kanssa työskentelystä.

Perhetukikeskus sijaitsee Porin Ulasoorissa vanhassa koulurakennuksessa, osoitteessa Säikäntie 24. Talossa on tilaa lapsen ja perheen toimintaan, sekä iso piha pelailuun ja leikkeihin. Perhetukikeskuksesta on lyhyt matka Porin tarjoamiin palveluihin.

Lapsella, nuorella ja perheellä on mahdollisuus psykoterapiaan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (VET) tai perhe- ja pariterapiaan (ET) erikoistuneen terapeutin kanssa. Psykoterapia sisältyy hoitoon erillisen sopimuksen mukaan.

Lisäksi käytössä ovat VHT (videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus) menetelmä, MIM- vuorovaikutushavainnointi, Theraplay ja lapsen kasvua ja kehitystä tukeva Pikkuportaat -toimintamalli sekä ART -menetelmä, jonka tavoitteena on toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisesti hyväksytyn käyttäytymisen vahvistuminen.

Annamme mielellämme lisää tietoa toiminnastamme!

Toiminnanjohtaja Eeva Nummi
p. 044 275 3696
eeva.nummi@metsakoto.fi

Vastaava ohjaaja Paula Kivioja
p. 044 275 3695
paula.kivioja@metsakoto.fi