Home

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Perhetukikeskus Metsäkodon ja lastensuojelulaitos Rinnekodon toimintaa kokonaisuudessaan ohjaa kognitiiviskäyttäytymisterapeuttinen työote.
Ongelmia ylläpitävien tekijöiden selvittäminen, elämää haittaavien toimintojen korvaaminen mielekkäämmillä sekä lapsen, nuoren tai aikuisen elämäntilanteen ja käyttäytymisen ymmärtäminen funktionaalisen käyttäytymisanalyysin perusteella toimivat kasvuun ja kehitykseen tähtäävän toiminnan kivijalkana. Lapsen ja nuoren kohdalla tavoitteena on turvallisen ja kokonaisvaltaisen kehittymisen tukeminen ja saattaminen toimintakykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi aikuisuuden kynnyksellä. Perheillä tavoitteena on keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen ja tukeminen niin, että jokaisen perheenjäsenen yksilöllinen kasvu yhteisössä on mahdollinen.

Sekä lastensuojelulaitos Rinnekodossa että Perhetukikeskus Metsäkodossa lapsella, nuorella tai vanhemmalla on mahdollisuus saada kognitiivista käyttäytymisterapiaa tarpeidensa mukaan kokeneen (VET) psykoterapeutin antamana. Perheterapia on mahdollista perheelle, ja pariterapia vanhemmille. Terapioista vastaavat kokeneet psykoterapeutit (ET). Psykoterapioista sovitaan maksajan kanssa erikseen.