Home

Metsäkoto Oy

Metsäkoto Oy on perustettu vuonna 2008. Tällöin avattiin ensimmäinen lastensuojelulaitos, 7-paikkainen Metsäkoto, joka oli tarkoitettu 0-17 vuotiaille lapsille. Vuonna 2010 toiminta laajeni ja haastavasti käyttäytyville 10-17 vuotiaille lapsille avattiin 7-paikkainen yksikkö Rinnekoto Porin Lassilaan. Rinnekoto jatkaa toimintaansa edelleen, mutta vuonna 2014 lastensuojelulaitos Metsäkoto lopetettiin, ja tiloihin avattiin avopalveluita tarjoava Perhetukikeskus Metsäkoto. Lokakuussa 2015 Metsäkodon tiloissa avattiin 21-paikkainen ryhmäkoti Suomeen yksin tulleille turvapaikanhakijalapsille, Söörmarkun ryhmäkoti. Tammikuussa 2017 ryhmäkodin kanssa samanaikaisesti aloittaa toimintansa 7-paikkainen Perheryhmäkoti Metsäkoto Suomeen yksin tulleille oleskeluluvan saaneille pakolaislapsille. Ryhmäkoti lopettaa toimintansa maaliskuun loppuun mennessä.

Olemme erikoistuneet tavoitteelliseen kasvatukseen, koulunkäyntiin ja elämäntaitojen harjoitteluun. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen kehittymisen tukeminen lapsen elämäntilanteessa.

Lastensuojelulaitos Rinnekoto

Rinnekoto toimii kauniissa maaseutuympäristössä remontoiduissa kiinteistöissä, Lassilan kylässä (Pori). Toiminta on mahdollisimman kodinomaista ja se toteutetaan laadullisesti korkeatasoisissa puitteissa. Työyhteisöt koostuvat kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista sekä psykoterapeutista, psykologista ja muiden ammattialojen osaajista ja opettajasta.

Lastensuojelulaitos Rinnekoto on tarkoitettu 10–17 vuotiaille huostaanotetuille tai muulla tavoin sijaishuoltoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Lapset ja nuoret saattavat olla käyttäytymisongelmiensa ja elämäntapojensa perusteella vaarassa syrjäytyä ikäkautensa edellyttämistä koulu- ja ammattiopinnoista, itsenäistymis- ja aikuistumisprosessista sekä myöhemmin työelämästä. Lapsen ja nuoren motivoimattomuus muutostavoitteisiin ei ole sijoituksen esteenä.

Rinnekodossa lapsi osallistuu normaaliin opetukseen, jos se on mahdollista. Ellei hän kykene syystä tai toisesta käymään paikallista koulua, hän voi suorittaa oppivelvollisuuttaan Rinnekodon kotikoulussa, Lassilassa. Kotikoulun opetuksesta vastaa Porin kaupungin koulutoimi.

Perhetukikeskus Metsäkoto

Perhetukikeskus Metsäkoto tarjoaa ennalta ehkäisevästi perhekuntoutusta, kotona tehtävää perhekuntoutusta, perhetyötä sekä jälkihuoltoa. Lisäksi valikoimaan kuuluvat henkilökohtainen apu ja muuta sosiaalihuollon asiantuntijatoimintaa. Yksikössä voidaan myös toteuttaa vanhempien ja lasten välisiä valvottuja tapaamisia.

Perustoiminta painottuu 1) lapsiperheisiin, 2) jälkihuoltonuoriin, 3) nuoriin äiteihin, isiin ja vauvoihin ja 4) henkilöihin, joilla on arjen hallinnassa vaikeuksia.

Perhetukikeskuksen palvelut sovitaan yksilöllisesti ja jokaisen asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.
Sopijatahoina ovat perhe tai kuntoutuja, maksajataho ja yksikön toiminnanjohtaja.

Ryhmäkoti Söörmarkku
Ryhmäkoti Söörmarkku on 21-paikkainen ryhmäkoti Suomeen yksintulleille turvapaikanhakijalapsille. Lapset asuvat ryhmäkodissa kunnes saavat turvapaikkapäätöksen. Ryhmäkodissa lapset tutustuvat Suomen kulttuuriin ja toimintatapoihin sekä opettelevat suomen kieltä.

Perheryhmäkoti Metsäkoto
Perheryhmäkoti on 7-paikkainen yksikkö oleskeluluvan saaneille pakolaislapsille.

Tukiasuntoyksikkö Niittykoto
Tukiasuntoyksikkö on 7-paikkainen yksikkö oleskeluluvan saaneille pakolaislapsille, jotka opettelevat itsenäistymistaitoja suomalaisessa yhteiskunnassa.